Dr. Laura Zaikauskaitė yra psichologė, tyrėja, mokslininkė ir verslo konsultantė. Jos darbo sritis orientuota į žmogaus elgesio analizę, jausmų supratimą ir psichologinės būsenos gerinimą. Ji padeda žmonėms įveikti iššūkius, įgyvendinti savo asmeninius tikslus ir tobulėti emociniame, psichologiniame ir socialiniame lygmenyse.

Laura gavo £120,000 stipendiją 4,5 metų studijoms ir moksliniams tyrimams pasauliniame Top-10 universitete University College London (UCL), kur ir įgijo psichologijos daktaro laipsnį (Ph.D.). Studijų metu Laura turėjo galimybę ne tik mokytis iš geriausių savo srities ekspertų, tačiau ir pati kurti pasaulinio lygio psichologijos žinias. Lauros pasirinkimą studijuoti socialinę psichologiją (Social Psychology) nulėmė pastebėjimas, kad žmogaus elgesys gali būti keičiamas naudojant ne tik psichikos sutrikimais (Mental Disorders) grįstas metodikas, bet ir taikant socialine psichologija paremtus elgesio modelius (pvz. COM-B).

Studijų metu tyrinėjamas visuomenės elgesys padėjo pamatyti, kaip visuomenės normos ir standartai paveikia santykius, savivertę, motyvaciją, identitetą ir įtakoja žmogaus psichologinę gerovę. Lauros moksliniai tyrimai moralės ir etikos srityse leido išvystyti metodus, padedančius atrasti ir suprasti sąmoningas ir pasąmoningas mintis, kurios nebetarnauja ir veikia kaip mechanizmas, neleidžiantis žmogui pasiekti norimų tikslų. "Dažnas reiškinys, kurį matome visuomenėje, yra skirtumas tarp žmogaus požiūrio ir jo elgesio (Attitude-Behaviour Gap). Naudodami socialinės psichologijos metodus dabar mes tai galime pakeisti, - sako Laura."

Per savo karjerą, Laura konsultavo ir dirbo ne tik su individualiais žmonėmis, tačiau ir su pasaulinio lygio organizacijomis, tokiomis kaip Samsung, Unilever, Goldman Sachs ir daugeliu kitų. Taikydama akademines žinias socialinės psichologijos (Social Psychology) ir psichologinių tyrimų metodikos (Research Methods) srityse, Laura padėjo įmonėms suprasti jų darbuotojų ir vartotojų elgesį (UX), nustatyti  jų psichologinius poreikius, motyvaciją bei parengti projektus, leidžiančius spręsti identifikuotas problemas. Vienas iš kurtų apdovanojimą pelniusių elgesio keitimo įrankių (Behaviour Change Tool) - Vibe - naudojamas iki šiol.

Turėdama gilų supratimą apie žmogaus elgesį ir psichologinius principus, Laura taiko moksliniais ir praktiniais įrodymais grįstus metodus ir intervencijas, siekdama padėti žmogui išsilaisvinti iš savo minčių kalėjimo ir atrakinti potencialą augti, tobulėti, gyventi harmonijoje ir įveikti gyvenimo iššūkius. Individualių konsultacijų metu Laura dirba su poromis remdamasi Gottman porų terapijos metodu. "Iš kur psichologui žinoti, pagal ką tvarkyti poros santykį, kaip jis turi atrodyti, kas jame turi būti, o ko - nebūti?, - klausia Laura. - Turėdami Gottman'ų atliktus akademinius tyrimus dabar mes galime tiksliai nustatyti, ką iš santykių reikia atimti, o ką - pridėti."


Lauros moksliniai straipsniai moralės ir etikos temomis akademiniuose žurnaluose